Regulamin

§ 1. Dane kontaktowe

 

Dostępny pod adresem FISHANDWOOD.COM (FISHANDWOOD.PL) sklep internetowy prowadzony jest przez Alicję Staszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alis Alicja Staszewska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki w Warszawie REGON: 380396970, NIP: 6381596523
Dane adresowe: Alis Alicja Staszewska ul.Gustawa Morcinka 48a, 43-200 Pszczyna.
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane pod adres: biuro@fishandwood.com lub pod numerem telefonu: 692 881 914 w godz. 8.00 - 15.00 w dni robocze / oprócz sobót , niedziel i świąt /

 

§ 2. Nazwy i znaki towarowe

 

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów i loga użyte na stronie sklepu internetowego FISHANDWOOD należą do ALIS Alicja Staszewska lub do firm współpracujących. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach FISHANDWOOD użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny / teksty, obrazki, grafiki / oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność FISHANDWOOD, producentów, dostawców lub firm współpracujących lub na ich użycie została udzielona zgoda

 

§ 3. Formy porozumiewania się z klientem

 

FISHANDWOOD wykorzystuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
• Formularze na stronie internetowej www.fishandwood.com
• Poczta elektroniczna,
• Telefon,
• Korespondencja tradycyjna (pocztowa).

 

§ 4. Dostępności towaru

 

Ilości podane w formularzu zamówieniowym są ilościami potencjalnymi i mogą ulec zmianie podczas składania zamówienia. W przypadku braku informacji o statusie towaru na magazynie FISHANDWOOD zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w późniejszym terminie, w chwili dostępności towaru albo po uprzednim skonsultowaniu terminu z klientem

 

§ 5. Realizacja Zamówień

 

Zamówienia są realizowane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Wysyłki towaru w zależności od kraju i rozmiarów przesyłki będą realizowane w poniedziałki i piątki – lub w pierwsze dni robocze następujące.Pod terminem realizacja zamówienia należy rozumieć potwierdzenie dostępności produktu (lub jego braku) oraz poinformowanie o terminie wysyłki.

 

§ 6. Przesyłki i termin realizacji zamówienia

 

Przesyłki paczek FISHANDWOOD na terenie Polski realizowane są poprzez firmę Kurierską InPost.
Koszty przesyłki ponosi Klient. Przy zamówieniu przekraczającym standardowe gabaryty, wagę itp. zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim poinformowaniu klienta o dodatkowych kosztach.
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od dokonania i potwierdzenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień przedpremierowych i indywidualnych – złożonych drogą mailową i na warunkach dodatkowo określonych przez obie strony – kupującego i sklep FISHANDWOOD

 

§ 7. Płatności

 

Płatności będą realizowane za pomocą systemu PayU, PayPal albo po dodatkowym uzgodnieniu z kupującym/firmą za pomocą tradycyjnego przelewu zgodnie z ustalonym terminem płatności
Przy zamówieniach indywidualnych płatność dokonywana jest od razu podczas finalizacji zakupu. Inne formy płatności są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową akceptowalnej przez obie strony formy.
Ceny wszystkich produktów w witrynie FISHANDWOOD są cenami brutto i zawierają doliczony podatek od towarów i usług.
Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie wystawiona faktura VAT bez podpisu odbiorcy.
Wpłaty w naszym sklepie dokonywane są poprzez system PayU lub PayPal.
W przypadku wyboru płatności poprzez inny Bank nie wymieniony w systemie PayU, nie udanego transferu dokonania przelewu poprzez system PayU lub PayPal lub płatności indywidualnej w innym terminie /do 7 dni/ - wpłat należy dokonywać na nasze konto Bankowe :
Alis Alicja Staszewska
Alicja Staszewska
Gustawa Morcinka 48A
43-200 Pszczyna
PL 55 1140 2004 0000 3902 7768 6555

 

§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

Kto może odstąpić od umowy zawartej na odległość
Każdy Konsument może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) dokonanego w FISHANDWOOD na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową, jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru zgłosi do FISHANDWOOD fakt odstąpienia od umowy poprzez pisemne oświadczenie wysłane na podany wyżej adres korespondencyjny, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data jego nadania. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Skutkiem odstąpienia od umowy jest to, iż umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki wybrał konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu nadwyżki kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta spowodowanej wybraniem przez niego droższego sposobu dostarczenia rzeczy, aniżeli najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy do przedsiębiorcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sugerowana procedura odstąpienia od umowy zwartej na odległość
Do odstąpienia od umowy wystarczy nadać na adres FISHANDWOOD wypełniony formularz odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj FORMULARZ ZWROTU
Aby jednak procedura odstąpienia od umowy przebiegła jak najszybciej i sprawnie, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad/kroków:
Poinformowanie nas o Państwa decyzji poprzez oświadczenie złożone poprzez
wysłanie wiadomości email na adres biuro@fishandwood.com
oraz przesłanie FORMULARZA ZWROTU na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem:
skompletowanie zwracanego towaru.
dołączenie do paczki dowodu zakupu (paragon/faktura).
dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej dane kontaktowe do siebie (dla szybszej identyfikacji przesyłki/zamówienia).
bezpieczne zapakowanie paczki.
niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres podany w formularzu zwrotu towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach umowy:
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby przyspieszyć zwrot pieniędzy:
proces obsługi zwrotu towaru i przesłania pieniędzy do Państwa będzie szybszy jeśli:
zgłoszenia zwrotu dokonacie Państwo przez nasz FORMULARZ ZWROTU towaru
produkt będzie kompletny i będzie zwracany w oryginalnym opakowaniu
do przesyłki zostanie załączone czytelnie wypełnione pismo informujące o odstąpieniu od umowy wraz z danymi kontaktowymi do Państwa
przesyłka zostanie do nas dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

§ 9. Rękojmia

 

1. FISHANDWOOD ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
2. FISHANDWOOD odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towarów
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili. Towar ma wady fizyczne, w szczególności, gdy:
a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży
5. W ramach rękojmi Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
a. Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że FISHANDWOOD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już naprawiany lub wymieniany przez sprzedawcę)
b. Żądania naprawy lub wymianu towaru
6. Odpowiedzialność FISHANDWOOD z tytułu rękojmi za wady fizyczne ustaje z upływem dwóch lat od wydania towaru.
7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

§ 10. Procedura reklamacyjna

 

1. FISHANDWOOD zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. FISHANDWOOD nie jest producentem towarów.
2. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach określonych w Regulaminie na swojej stronie internetowej lub jeśli Regulamin gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się na stronie internetowej producenta lub na opakowaniu produktu.
3. Koszty związane z odesłaniem do nas towaru reklamowanego zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
4. Dla przyspieszenia procedury reklamacyjnej zaleca sią aby do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu produktu w naszym sklepie: paragon, fakturę, potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej.
5. W reklamacji klient powinien opisać wykryte braki lub wady fizyczne towarów oraz sformułować, z którego z uprawnień z tytułu rękojmi korzysta.

 

§ 11. Reklamacja dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. FISHANDWOOD podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić FISHANDWOOD o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Alis Alicja Staszewska Morcinka 48a 43-200 Pszczyna lub mailowo pod adres: biuro@fishandwood.com
4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
FISHANDWOOD  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 12. Rozstrzyganie sporów

 

1. Spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a FISHANDWOOD, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności skorzystać z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową lub skorzystania ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Klient będący konsumentem może zwrócić się również o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta, a także do organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona interesów konsumentów, takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich czy Federacja Konsumentów.
3. Od 15 lutego 2016 roku Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów - dotyczących umów i zobowiązań związanych ze sprzedażą internetową - pomiędzy konsumentem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej i przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej. Platforma znajduje się pod adresem: KOMISJA EU

 

§ 13. Zmiana regulaminu

 

1. FISHANDWOOD  ma prawo do dokonania zmiany niniejszego regulaminu.
2. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie drogą ogłoszenia na stronie internetowej.
3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie, gdy wynika ona z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a jest korzystniejsza dla Klienta.


 

FISHANDWOOD

Przez ostatnie 30 lat zajmowaliśmy się zawodowo drewnem. Od regularnych zamówień na meble, elementy wyposażenia domów, schody, sypialnie, po indywidualne realizacje związane z życzeniami klientów np. renowacje czy też formy użytkowe z elementami rzeźby. Równolegle rozwijaliśmy pasję łowienia, - każdy wolny weekend spędzaliśmy nad wodą, gdzie w pełni mogliśmy cieszyć się naszym hobby. Łowiliśmy dla sportu, adrenaliny, w kontakcie z przyrodą i z miłości do ryb. Gdzieś w międzyczasie powstała idea by wykorzystać nasze talenty rzeźbiarskie do tworzenia drewnianych woblerów. Całkowicie na własny użytek.

Pierwsze prototypy zaczęły powstawać około 2009 r. Były to pojedyncze modele opracowywane w zaciszu domowego kominka. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, że prawie 10 lat później zechcemy je Wam pokazać. W miarę jak rozwijaliśmy technologię (testowaliśmy różne drzewa, lakiery, narzędzia...) nasze ręcznie rzeźbione woblery zaczęły wypływać na szersze wody. Już nie tylko polskie wody ale i wody Ameryki Południowej oraz Afryki. Powoli docierało do nas, że warto pokazać się światu. Że te kilka lat zabawy i testów może przynieść niespodziewane efekty.

Do tego zaczęliśmy otrzymywać wiele zapytań od znajomych wędkarzy z całego świata. Wykonaliśmy kilka modeli na zamówienie i... postanowiliśmy założyć tę niewielką rodzinną firmę, która będzie się specjalizować w wytwarzaniu ręcznie rzeźbionych drewnianych woblerów. Nie produkujemy seryjnie ponieważ każdy model jest rzeźbiony ręcznie i zajmuje to sporo czasu. Modele są więc niepowtarzalne i posiadają walory kolekcjonerskie. Mogą być doskonałym upominkiem dla wędkarza pasjonata, o szczególnych wymaganiach estetycznych. Dlatego na specjalne życzenie, wewnątrz drewnianej kasetki wykonujemy również indywidualną dedykację.

Wysyłki realizujemy dwa razy w tygodniu. Na początek oddajemy w Wasze ręce trzy modele do Łowienia Powierzchniowego, projektowane z myślą o takich rybach jak tucunare (pickok bas) lub (patrząc na europejskie wody) szczupak i bas wielkogębowy. W najbliższym czasie każdy z modeli można będzie zamówić w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Intensywnie pracujemy również nad zwiększeniem naszej oferty o kolejne modele. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej wspaniałej przygody i Waszych zakupów u nas oraz masy zadowolenia podczas łowienia!